Projekt
Utvecklingsprojekt - 98464

Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2019 - 10.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hiilineutraalisuus korostuu jatkossa aiempaa enemmän ilmastonmuutoksen torjunnassa kansainvälisten sopimusten ja IPCC:n ilmastoraportin pohjalta. Maatalouden ja ruokaketjun hiilineutraalisuus ovat tässä kehityksessä mukana. Toisaalta huoltovarmuus ja ekologisuus korostuvat jatkossa kotimaisessa ruokaketjussa. Vaasan ja Helsingin yliopistojen sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tuorehakehankkeessa (2016-2019) saadut myönteiset tulokset puun tuorepoltosta ovat herättäneet laajaa huomiota. Myös viljelijöitä kiinnostaa tuorehakeketjun kustannustehokkuus. Viljelijöiden haasteeksi on tullut myös keskitetty energiahuolto. Kun maatilojen koko kasvaa, samalla huoltovarmuus ja energiansaanti korostuvat suurilla broileri- ja sikatiloilla. Kun Suomi kaupungistuu, maaseudun energiaverkkojen ylläpitoinvestoinnit voivat vähentyä suurten voimayhtiöiden ja yhteiskunnan taholta. Maatilojen energiahuolto tulee turvata kaikissa tilanteissa, ja sen paras takuu on oma tuotanto. Myös maatilojen päästöjä on vähennettävä. Manner-Suomen maaseutuohjelman EIP-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonsepti maatilamittakaavaan ajalla 1.10.2019-31.5.2021. Ensin tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä ja teknologiaratkaisuilla tuorehakkeen polttoa voidaan soveltaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti maatilakokoluokassa. Samalla suunnitellaan toimivia tuorehakekonsepteja. Toisen vaiheen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonsepti maatilatason lämpölaitosmittakaavaan. Viljelijöiden, Veljekset Ala-Talkkarin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Suomen metsäkeskuksen sekä Helsingin ja Vaasan yliopistojen ja sidosryhmien kanssa pilotoidaan laitoskokonaisuus, joka uuden tuorepuuta polttavan kattilateknologian ja savukaasuteknologian (hiilidioksidin talteenotto) osalta toimii maatilatasolla kustannustehokkaasti. Lisäksi julkisesta hankkeesta tiedotetaan mm. Maaseutuverkoston ja EIP-AGRIn kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

98464

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

10.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner