Hanke
Kehittämishanke - 13894

Tuottava Pohjalainen naudanlihantuotanto

A-Tuottajat Oy

01.11.2015 - 21.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Naudanlihantuotantotilojen tuottavuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä eläinten käsittelyn ja hoidon osaamista lisäävä kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen naudanlihan tuotantoon erikoistuneet maatalousyritykset riippumatta näiden asiakassuhteista eri liha-alan toimijoihin. Hankkeen tarkoituksena on naudanlihantuotannon Parhaiden Käytäntöjen siirtäminen menestyviltä tiloilta kaikkien nautatilojen saataville. Hanke järjestää pienryhmä ja ryhmäkoulutustilaisuuksia Parhaiden Käytäntöjen toimintamalleista sekä Karja Management (eläinten hoito) asiakokonaisuuksista. Lisäksi hankkeessa tehdään nautojen hoitoon uutta tietoa tuottavia ja koostavia selvityksiä, joista saatavaa tietoa jalkautetaan edellä mainituissa tilaisuuksissa. Hanke hakee rahoitusta Manner-Suomen Maaseudun maaseuturahastosta. Hanke painottaa Manner-Suomen kehittämisohjelman kolmea päätavoitetta. Hankkeen tavoitteena on lisätä maatilayritysten tietotaitoa ja riskienhallintaa, vahvistaa maataloustuotannon elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä sekä varmistaa alueella toimivien maatilojen jatkuvuus, jotka ovat myös keskeisinä alueellisten strategioiden tavoitteina. Hankkeessa syntyvän uuden tiedon ja toimintamallien avulla naudanlihan tuotannossa toimivien yrittäjien osaaminen lisääntyy maaseudulla. Hankkeeseen osallistuminen lisää yrittäjien ja alan toimijoiden verkostoitumista hankealueella. Naudanlihaa tuottavat yritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13894

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

21.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt