Hanke
Kehittämishanke - 84381

TurkisTuotto – Tarkkuutta ja suunnitelmallisuutta turkistuotantoon

Kauhavan kaupunki

31.03.2019 - 13.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

TurkisTuotto-Tarkkuutta ja suunnitelmallisuutta turkistuotantoon -koulutushanke toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat turkistuottajat ja turkistilojen työntekijät sekä alueen maatalousyrittäjät. Maatalouden lisäksi myös turkiselinkeino on maakunnassa merkittävä työllistäjä ja verotulojen tuoja. Hankealueella on 150 turkistilaa, jotka tuottavat noin 90 000 minkinnahkaa ja 500 000 ketun- ja supinnahkaa vuodessa. Yhteenlaskettu turkistulo alueelle on noin 30 miljoonaa euroa/vuosi. Etelä-Pohjanmaan turkistuottajista 30 - 40 % on myös maatalousyrittäjiä. Maatalousyrittäjät ovat turkistuottajien tärkeitä yhteistyökumppaneita mm. koneyhteistyössä, työvoima-asioissa ja lannan vastaanottajina. Toimintaympäristön muuttuessa sekä teknologisten ja tuotannollisten ratkaisujen kehittyessä ammattitaidon ylläpitäminen ja päivittäminen on menestyvälle yrittäjälle välttämätöntä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen turkistilojen kokonaisvaltaista kehittymistä ja luoda edellytyksiä suunnitelmalliseen tuotantoon myös tulevaisuudessa. Hanke tuo esille uudenlaisia yhteistyön malleja, lisää osaamista uusista teknologioista, edistää digitalisaation hyödyntämistä sekä lisää turkis- ja maatalousyrittäjien yhteistyötä. Yrittäjien osaamisen ja yritysten välisen yhteistyön kautta luodaan työkaluja kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrittäjät ymmärtävät paremmin talouden, rehunkulutuksen, työtapojen, työmenetelmien ja eläinjalostuksen kokonaisvaltaisen seurannan merkityksen ja tilojen välistä vertailua hyödyntämällä löydetään parhaat käytänteet tuottavaan toimintaan. Osaaminen eläinten hyvinvointiin ja omaan työhyvinvointiin liittyvistä asioista lisääntyy. Hanke edistää kiertotaloutta mm. tehostamalla lannan hyödyntämistä. Hanke tarjoaa yrittäjille koulutusta pilotti- ja pienryhmissä sekä järjestää seminaareja, infoja ja webinaareja. Opintomatkoilla haetaan hyviä käytäntöjä sovellettavaksi oman yrityksen kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84381

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

13.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt