Hanke
Investointihanke - 288826

Turva-/joustokaukalon hankinta

Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on uusia Pyhäjärviseudun jäähalliyhtiön/Säkylän jäähallin kaukalo. Alkuperäinen kaukalo on yli 25 vuoden käytön jälkeen teknisen käyttöikänsä lopussa. Turvallisten jääurheiluolosuhteiden varmistamiseksi halliyhtiö on päättänyt hankkia uuden ns. turva-/joustokaukalon. Hankkeen yhteydessä kaukaloalueen hiekkalattia tasoitetaan, jotta kyetään pitämään kaukalossa kauttaaltaan saman paksuinen jää ja näin minimoimaan jään ylläpitämisen energiakustannukset. Uusi joustokaukalo vähentää merkittävästi esimerkiksi jääkiekon harrastajien loukkaantumisriskiä laitoihin törmättäessä. Hankkeesta hyötyvät kaikki Säkylän jäähallin käyttäjät. Suurimpia käyttäjiä ovat Lännen Kiekon 3-45 vuotiaat jääkiekko- ja ringettepelajaat sekä heidän vastustajansa ottelutapahtumissa. Muita merkittäviä harrastajaryhmiä ovat useat eri harrasteryhmät, ikähaitarissa 15-75 vuotta. Halliyhtiön ja Säkylän kunnan toimesta on tarjolla viikoittain kaikille avioimia ilmaisia yleisöluisteluvuoroja. Johtuen vanhan kaukalon huonosta, paikoin vaarallisestakin, kunnosta tavoitteena on uusia kaukalo kesän 2024 aikana, viimeistelytöiden venyessä syksylle 2024. Lopullinen toteutusaikataulu riippuu uuden kaukalon toimitusaikataulusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288826

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt