Hanke
Investointi - 95052

Tuunauksesta toimeen

Vaara-Karjalan Leader ry

17.03.2019 - 14.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 jo kahdeksan eri teemahanketta, joista kuusi on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kaksi yhdistystoiminnan kehittämiseen. Tuunauksesta toimeen - teemahankkeen kanssa samaan aikaan on haussa myös yhdistyksen hallinnoima Hulppeimmat härvelit ¿ teemahanke, joka on ohjelmakauden viimeinen kone- ja laitehankintoihin painottuva teemahanke. Tuunauksesta toimeen ¿ teemahanke on puolestaan ohjelmakauden viimeinen rakentamiseen ja remontointiin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti erilaisia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi tuetaan yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä. Teemahankkeessa on mukana kaikkiaan 9 eri alatoimenpidettä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 113 200€, josta hankkeen hallinnoinnin osuus on 13 200€. Hankkeen toteutusaika on 18.3.2019 ¿ 31.1.2021. Tuunauksesta toimeen ¿ teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ¿Vasiten Vastavirtaan¿ ¿ kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

95052

Aloituspäivämäärä

17.03.2019

Loppumispäivämäärä

14.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt