Hanke
Kehittämishanke - 130894

TwinLAG Ykkösakseli

Ykkösakseli ry

30.04.2020 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Leader-ryhmillä ja paikallistoimijoilla on ollut haasteellista löytää luotettavia kumppaneita erityisesti pitempiaikaiseen kv-yhteistyöhön. Kansainvälisten hankkeiden tulokset ovat usein käyttökelpoisia omalla alueella, mikäli niitä käytetään, mutta jatkuvuus on haaste. Twinlag-hankkeessa uppoudutaan syvemmin alueen Leader-toimintaan ja sen toimijoihin, yrittäjiin ja kehittäjiin, jotta löydetään synergioita ja saadaan aitoa yhteistyötä synnytettyä. Hankkeessa mm. järjestetään teemakohtaisia tapahtumia kumppaniryhmien alueella, sähköisesti toteutettuja webinaareja ja luodaan pysyviä yhteyksiä osallistujatahojen välille. Hankkeessa toteutettava henkilövaihtomekanismi avaa mahdollisuuksia tietotaidon lisäämiseen, verkostoitumiseen ja oppimiseen. Samalla synnytetään vahvaa luottamusta toimijoiden välille mikä helpottaa yhteistyötä ja kanssakäymistä jatkossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

130894

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt