Hanke
Kehittämishanke - 122297

Twinning villages

AISAPARI ry

11.02.2020 - 15.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan kolmelle Aisaparin alueen kylälle (Luoma-aho, Itäkylä ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti) pohja ystävyyskylätoimintaan. Hankkeessa lisätään kansainvälistä toimintaa Aisaparin kylille ja luodaan kylille mahdollisuus saada uusia ideoita toimintansa ja palveluiden kehittämiseen omilla kylillään järjestämällä vierailuja muihin EU-alueen kyliin ja tutustumalla kohdemaiden kulttuuriin

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

122297

Aloituspäivämäärä

11.02.2020

Loppumispäivämäärä

15.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt