Hanke
Kehittämishanke - 17470

Utredning av en gemensam modell för en potentiell biogasanläggning i Kronoby och Pedersöre

Pedersöre kommun

29.02.2016 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet går ut på att utarbeta en gemensam modell för en biogasanläggning i Kronoby och Pedersöre. Tillgång på råvara, marknadsundersökningar, driftskostnader, möjlighet till gasförsäljning och lönsamhet utreds. Genom kontakter till Tyskland, Danmark eller andra delar av Finland bedöms modellen som underlag för utbyggande av biogasanläggning i regionen. Miljöaspekter är en viktig fråga i projektet. Den utarbetade modellen skall sedan kunna utgöra underlag för liknande samarbetsprojket i andra delar av landet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17470

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt