Projekt
Utvecklingsprojekt - 17470

Utredning av en gemensam modell för en potentiell biogasanläggning i Kronoby och Pedersöre

Pedersöre kommun

29.02.2016 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet går ut på att utarbeta en gemensam modell för en biogasanläggning i Kronoby och Pedersöre. Tillgång på råvara, marknadsundersökningar, driftskostnader, möjlighet till gasförsäljning och lönsamhet utreds. Genom kontakter till Tyskland, Danmark eller andra delar av Finland bedöms modellen som underlag för utbyggande av biogasanläggning i regionen. Miljöaspekter är en viktig fråga i projektet. Den utarbetade modellen skall sedan kunna utgöra underlag för liknande samarbetsprojket i andra delar av landet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17470

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner