Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 287841

Utveckling av infrastrukturen vid Ådö fiskehamn

Jakobstads stad

19.03.2024 - 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ådö fiskehamn är en aktiv hamn som samlar många kustfiskare och företag inom fiskerisektorn. Hamnen byggdes 1986 av TVH. Eftersom kustfisket utvecklas genom fiske av nya fiskarter samt användning av nya redskap krävs utvidgnimg av kajområdet och förvaringsutrymmen. Inom projektet Utveckling av infrastrukturen vid Ådö Fiskehamn planeras följande infrastrukturella åtgärder: 1. Byggande av en ny kaj 2. Byggande av en kall lagerhall med separata utrymmen för hygienisk uppbevaring av fiskeredskap 3. Installation av 1-2 nya vattenposter för hygienisk och smidig tillgång till färskvatten. Staden Jakobstad administrerar projektet, sköter nödvändiga anmälningar och tillstånd samt övervakar projektåtgärderna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

287841

Aloituspäivämäärä

19.03.2024

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt