Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 287841

Utveckling av infrastrukturen vid Ådö fiskehamn

Jakobstads stad

19.03.2024 - 30.10.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ådö fiskehamn är en aktiv hamn som samlar många kustfiskare och företag inom fiskerisektorn. Hamnen byggdes 1986 av TVH. Eftersom kustfisket utvecklas genom fiske av nya fiskarter samt användning av nya redskap krävs utvidgnimg av kajområdet och förvaringsutrymmen. Inom projektet Utveckling av infrastrukturen vid Ådö Fiskehamn planeras följande infrastrukturella åtgärder: 1. Byggande av en ny kaj 2. Byggande av en kall lagerhall med separata utrymmen för hygienisk uppbevaring av fiskeredskap 3. Installation av 1-2 nya vattenposter för hygienisk och smidig tillgång till färskvatten. Staden Jakobstad administrerar projektet, sköter nödvändiga anmälningar och tillstånd samt övervakar projektåtgärderna.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

287841

Startdatum

19.03.2024

Slutdatum

30.10.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner