Hanke
Kehittämishanke - 212373

Uudenmaan alueen palokuntien lähtövarmuushanke

Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands Räddningsförbund ry

30.09.2022 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nykyään yhä harvempi nuori lähtökohtaisesti suorittaa C-luokan ajokortin (kuorma-autokortin), ellei suoraan ole hakeutumassa kuljetusalalle. palokuntien lähtövarmuuden ylläpitämiseksi tulisi kuitenkin pääosalla hälytysosastolaisista olla paloauton kuljettamiseen vaadittava pätevyys, ja raskaan saammutusauton (paoauto) kuljettaminen vaatii C-kortin. Silloin voidaan myös tehtävät jakaa muiden pätevyyden (esim. savusukellus) osalta tarkoituksenmukaisemmin. Hankkeeseen osallistuvissa sopimuspalokunnissa valitut hälytysosastolaiset korottavat B-ajokorttinsa C:ksi. Tavoitteena on, että vuoden 2022 lopulla 100 Uudenmaan alueeen sopimuspalokunnassa on 26 uuta C-kortillista jäsentä oikeutettuna ajamaan paloautoa sekä toimimaan sen myötä konemiehenä. Kortti oikeuttaa ajamaan palokunnan raskasta kalustoa (mm. sammutus- ja säiliöautoa), mutta ei elinkeinon harjoittamisessa. Tarkoitus on käyttää Leader-rahaa ajo-oikeuden korottamiseen tarkoitettuun kolutukseen, joka tapahtuu autokoulujen toimesta. Käytännössä tuki siis kohdistuu autokoulukulujen kattamiseen. Hankkeesta kiinnostuneet palokunnat osallistuvine jäsenineen on kartoitettu, sitoutettu sekä kilpailutettu ja valittu palvelun tarjoava autokoulu. koulutuksen on tarkoitus käynnistyä kuluvan vuoden syksyllä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212373

Aloituspäivämäärä

30.09.2022

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt