Hanke
Kehittämishanke - 66844

Uudet tekniikat ja menetelmät puutuoteteollisuuden tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa 2018¿2020 Kaakkois-Suomi ja Häme

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2018 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana toteuttaa puuta jalostavien mikro- ja pienten yritysten tarpeista lähtevä tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin ryhmähanke Kaakkois-Suomessa ja Hämeen alueella. Hankkeen tarkoituksena on tukea yritysten kasvuun tähtääviä toimia tuotannon kehittämisen ja tuotekehityksen sekä markkinoinnin alueella niin, että näillä yritystoiminnan osa-alueilla puualan yri-ykset tehostavat kilpailukykyä parantamalla tuotannon tehokkuutta sekä asiakaslähtöistä tuotekehitystä. Hankkeen tavoitteena on olla mukana tarjoamassa ratkaisuja ja ohjaamassa yrityksiä uuteen teolliseen aikaan jossa liiketoiminnan ennustettavuus, tehokkaampi tuotanto sekä tuotteiden tekninen ja - asiakaslaatu ovat paremmin hallittavissa ja muutettavissa markkinoilta tulevan tiedon pohjalta vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66844

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt