Hanke
Kehittämishanke - 202259

Vaalan biokaasulaitoksen ja vedyn tuotannon esiselvityshanke

Vaalan kunta

31.05.2022 - 17.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biokaasulaitoksen esiselvityksen tarkoituksena on saada arvio biokaasun tuotannon potentiaalista Vaalassa, saada ehdotus alueelle soveltuvasta kannattavasta teknologiasta sekä suunnitella biokaasulaitoksen liiketoimintamalli niin että se sisältää myös mädätteen jatkojalostuksen ravinteiksi sekä mahdollisesti muita jatkojalostustuotteita. Esiselvitystä käytetään arvioimaan biokaasuntuotannon mahdollisuuksia ja kannattavuutta Vaalan kunnan alueella. Selvitystä käytetään myös pohjana seuraaville askelmerkeille biokaasulaitoksen toteuttamiseksi. Lisäksi kartoitetaan vihreän vedyn valmistuksen mahdollisuudet Vaalassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202259

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

17.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt