Hanke
Kehittämishanke - 9894

VågaSatsa / Uskalla Yrittää!

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

03.08.2015 - 05.10.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

VågaSatsa är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären. Projektets verksamhetsområde är Österbotten. UskallaYrittää! on ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittama koulutus- ja tiedotushanke, jonka ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudulla toimivat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Hanke kouluttaa ja innoittaa yritteliäisyyteen sekä tuo näkyvyyttä yrittäjyydelle maaseudulla. Pyrimme hanketoiminnan avulla lisäämään yritteliäisyyttä sekä kiinnostusta yrittämistä kohtaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista, jota kautta myös kilpailukyky paranee ja mahdollistaa yrityksen kasvun. Tavoitteenamme on myös kouluttaa yrittäjiksi aikovia, jotta he saavat parhaan mahdollisen alun urallaan yrittäjinä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjanmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9894

Aloituspäivämäärä

03.08.2015

Loppumispäivämäärä

05.10.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt