Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 232386

Vähäpäästöisen moottorikelkan hankinta

Kiviniemi Veikko Juhani

01.03.2023 - 23.04.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan uusi vähäpäästöinen, nykyaikaisella tekniikalla varustettu leveätelainen työkäyttöön tarkoitettu moottorikelkka. Hankkeen tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta, ja sitä kautta vähentää päästöjä ja pienentää yritykseni hiilijalanjälkeä. Lisäksi tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, sillä varmatoiminen kelkka takaa pääsyn kaukaisilta kalastuspaikoilta satamaan. Tämä myös parantaa yritykseni kannattavuutta, koska pääsen käsittelemään saaliit ostajan toivomalla tavalla aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

232386

Aloituspäivämäärä

01.03.2023

Loppumispäivämäärä

23.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt