Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 232386

Vähäpäästöisen moottorikelkan hankinta

Kiviniemi Veikko Juhani

01.03.2023 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan uusi vähäpäästöinen, nykyaikaisella tekniikalla varustettu leveätelainen työkäyttöön tarkoitettu moottorikelkka. Hankkeen tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta, ja sitä kautta vähentää päästöjä ja pienentää yritykseni hiilijalanjälkeä. Lisäksi tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, sillä varmatoiminen kelkka takaa pääsyn kaukaisilta kalastuspaikoilta satamaan. Tämä myös parantaa yritykseni kannattavuutta, koska pääsen käsittelemään saaliit ostajan toivomalla tavalla aikataulun mukaisesti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

232386

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner