Hanke
Kehittämishanke - 123422

Vakan alta valoon

Savonlinnan kylät ry

03.05.2020 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vakan alta valoon -kehittämishanke on Savonlinnan pitäjäkylät ja maaseutukylät kattava hanke. Vakan alta valoon on kehittämishanke, jonka tehtävänä on Savonlinnan alueen tarinoita ja tarinoista koostuvaa kulttuuriperintöä tutkineiden eri hankkeiden ja projektien tulosten kartoittaminen ja yhdistäminen. Tarinoiden mahdollisten teemojen löytäminen ja eri tarinoiden yhtäläisyyksien etsiminen. Perinnetietoa kerätään myös haastattelemalla paikallishistorian asiantuntijoita. Hankkeen tavoitteena on yhdistää jo löydettyjä tarinoita ja tietoa yksiin kansiin ja tutkia niiden jatkojalostusmahdollisuuksia, esimerkiksi matkailutuotteiksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

123422

Aloituspäivämäärä

03.05.2020

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt