Hanke
Kehittämishanke - 35395

Valajärven tutkimussuunnitelman toteutus

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

14.11.2016 - 26.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Valajärven tutkimussuunnitelman toteutus 2016 - 2018, johon sisältyy seuraavat tutkimukset: 1) Järven vedenlaadun tutkimukset; 2) Ojavesiseuranta; 3) Pohjaeläintutkimukset; 4) Paleolimnologiset tutkimukset; 5) Valuma-aluetarkastelu; 6) Jatkotoimenpiteet

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35395

Aloituspäivämäärä

14.11.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt