Projekt
Utvecklingsprojekt - 35395

Valajärven tutkimussuunnitelman toteutus

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

14.11.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Valajärven tutkimussuunnitelman toteutus 2016 - 2018, johon sisältyy seuraavat tutkimukset: 1) Järven vedenlaadun tutkimukset; 2) Ojavesiseuranta; 3) Pohjaeläintutkimukset; 4) Paleolimnologiset tutkimukset; 5) Valuma-aluetarkastelu; 6) Jatkotoimenpiteet

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35395

Startdatum

14.11.2016

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner