Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 259299

Valkon kalasataman kehittämishanke

HH-Kala

12.09.2023 - 12.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla hankitaan Valkon kalasatamaan tilat, missä kalastajat voivat käsitellä saalistaan, huoltaa pyydyksiään ja mahdollistaa sosiaalitilan käytön. Tällä hetkellä Valkon kalasatamasta puuttuu tilat kalankäsittelyyn, pyydysten korjaamiseen sekä sosiaalitilat, eli infraa rannikkokalastukseen ei ole. Näin ollen on hyvin vaikeaa kalastajan saada saaliilleen kunnon hinta, koska jalostus on mahdotonta. Hankkeen avulla on tarkoitus saada Valkon kalasataman toiminta uuteen nousuun. Tavoitteena on lisätä rannikkokalastusta ja omavaraisuusastetta Loviisan seudulla. Lisäksi hankkeen avulla uusilla kalastajilla on pienempi kynnys lähteä alalle, koska on tilat joissa pystyy tekemään kalastukseen liittyviä töitä. Hankittavasta kiinteistöstä vuokrataan myös tiloja muille kalastajille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

259299

Aloituspäivämäärä

12.09.2023

Loppumispäivämäärä

12.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt