Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 259299

Valkon kalasataman kehittämishanke

HH-Kala

12.09.2023 - 12.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla hankitaan Valkon kalasatamaan tilat, missä kalastajat voivat käsitellä saalistaan, huoltaa pyydyksiään ja mahdollistaa sosiaalitilan käytön. Tällä hetkellä Valkon kalasatamasta puuttuu tilat kalankäsittelyyn, pyydysten korjaamiseen sekä sosiaalitilat, eli infraa rannikkokalastukseen ei ole. Näin ollen on hyvin vaikeaa kalastajan saada saaliilleen kunnon hinta, koska jalostus on mahdotonta. Hankkeen avulla on tarkoitus saada Valkon kalasataman toiminta uuteen nousuun. Tavoitteena on lisätä rannikkokalastusta ja omavaraisuusastetta Loviisan seudulla. Lisäksi hankkeen avulla uusilla kalastajilla on pienempi kynnys lähteä alalle, koska on tilat joissa pystyy tekemään kalastukseen liittyviä töitä. Hankittavasta kiinteistöstä vuokrataan myös tiloja muille kalastajille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

259299

Startdatum

12.09.2023

Slutdatum

12.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner