Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 301481

Valvonnan tietojärjestelmien kehittäminen ja jatkuvuuden hallinta

Maa- ja Metsätalousministeriö

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Myönnettävällä tuella kehitetään toimijoiden ja viranomaisten käyttöön sähköisiä tietojärjestelmiä, tavoitteena mm. luopua paperisten ilmoitusten käytöstä. Edistetään sähköisen asioinnin toteuttamista. Valvojille kehitetään mobiilisovelluksia kentällä tehtävän työn tehostamiseksi. Tietojärjestelmien kehitystyössä uudistetaan ilmoitussovelluksia ja tarkastusraportointia elinkaarisuunnitelman mukaisesti, tehostetaan ja automatisoidaan tietojen analysointia ja riskienhallintaa sekä parannetaan seuraamusjärjestelmän käytettävyyttä. Tuen avulla toteutetaan muutoinkin EU-lainsäädännön ja sen täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön edellyttämät tietojärjestelmät ja varmistetaan järjestelmien toiminta ja jatkuvuus

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

301481

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.4 Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tarkenne

Valvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt