Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 301481

Valvonnan tietojärjestelmien kehittäminen ja jatkuvuuden hallinta

Maa- ja Metsätalousministeriö

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Myönnettävällä tuella kehitetään toimijoiden ja viranomaisten käyttöön sähköisiä tietojärjestelmiä, tavoitteena mm. luopua paperisten ilmoitusten käytöstä. Edistetään sähköisen asioinnin toteuttamista. Valvojille kehitetään mobiilisovelluksia kentällä tehtävän työn tehostamiseksi. Tietojärjestelmien kehitystyössä uudistetaan ilmoitussovelluksia ja tarkastusraportointia elinkaarisuunnitelman mukaisesti, tehostetaan ja automatisoidaan tietojen analysointia ja riskienhallintaa sekä parannetaan seuraamusjärjestelmän käytettävyyttä. Tuen avulla toteutetaan muutoinkin EU-lainsäädännön ja sen täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön edellyttämät tietojärjestelmät ja varmistetaan järjestelmien toiminta ja jatkuvuus

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

301481

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.4 Fiskerikontroll och datainsamling

Typ av åtgärd

Fiskerikontroll och datainsamling

Åtgärdens specifierare

Tillsyn

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner