Hanke
Kehittämishanke - 9527

Varsottaja

Turun Hippos ry

31.08.2015 - 26.10.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa. Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta. Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke, jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa. Esiselvityshankkeen päätavoite on käynnistää saatavien tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys pystyisi tulevaisuudessa paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva hanke. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla alueiden välinen Leader-hanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9527

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

26.10.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt