Hanke
Kehittämishanke - 112341

Vasikkatilat kuntoon

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2019 - 29.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Karjan hyvinvointi ja terveys luovat kestävän pohjan suomalaisen maidontuotannon kilpailukyvylle ja tuottavuudelle. Jo vasikka-aikana luodaan perusta terveen lypsylehmän ja lihanaudan elämälle. Maatalouden rakennemuutoksen myötä navettarakentaminen on edistynyt, mutta edelleen pienet vasikat ovat lypsykarjanavetoissa usein samassa ilmatilassa aikuisten lehmien kanssa. Myös vasikkakasvattamoita rakennetaan edelleen vanhoihin tiloihin, esimerkiksi entiseen lypsykarjanavettaan, jolloin navetan ilmanvaihto ja toiminnallisuus eivät vastaa lainkaan vasikoiden tarpeita. Huonot olosuhteet altistavat erilaisille sairauksille, jotka leviävät edelleen siirrettäessä vasikka syntymätilalta ternikasvattamolle tai ternikasvattamolta loppukasvattamolle. Vasikkatilat kuntoon -hankkeen tavoitteena on luoda uusi navetan suunnittelun ja rakentamisen käytäntö, jossa vasikkatilojen ilman laatu, olosuhteet ja toiminnallisuus otetaan huomioon navetan suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen toteutuksessa. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja vasikkatilojen ilmanvaihtoon, lämpötilan ja hiukkaspitoisuuden säätelyyn sekä taudinaiheuttajien torjuntaan. Kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään niin korjausrakentamisessa kuin tuotannon laajentamisvaiheessa. Hankkeen asiantuntijaryhmän muodostavat navettateknologian, navettasuunnittelun, eläinterveyden, tilaneuvonnan, tutkimuksen sekä koulutuksen asiantuntijat. Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutetaan pilottimaatiloilla Pohjois-Savossa ja pilottitilat osallistuvat myös aktiivisesti kehittämistyöhön. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän työn tuloksena syntyy valmis toimintamalli maatiloille, jota noudattamalla vältytään virheinvestoinneilta, kun vasikkatilojen investoinnin tai saneerauksen toteutuksessa huomioidaan sekä tilan nykyiset fyysiset puitteet, navetan toiminnot, että vasikoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112341

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt