Hanke
Kehittämishanke - 134236

Vaskiveden ekologinen yhteisökylä

Vaskiveden kyläyhdistys ry

14.03.2021 - 07.09.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vaskiveden ekologinen yhteisökylä-hankkeen tavoitteena on lisätä Vaskiveden kylän elinvoimaisuutta suunnittelemalla ja mallintamalla täysin uudenlainen osuuskuntapohjainen ekologinen yhteisöylän malli. Koronaviruksen vuoksi turvallisuus ja väljä luonnonläheinen maaseutuasuminen kiinnostaa yhä useampia. Etätyö, asumisen ja vapaa-ajan monipaikkaisuus sekä uudenlainen itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat myös tämän päivän trendejä. Vaskivedellä, kuten monissa muissakin maaseutupaikoissa on olemassa edellytykset hyvälle turvalliselle arjelle ja elämälle. Yhtenä haasteena on kuitenkin se, että maaseudun olemassa oleva tontti- ja asuntotarjonta ei vastaa kysyntää, etenkään jos puhutaan nuoremmista ihmisistä ja lapsiperheistä. Asumisen ja/tai talon rakentamisen tulisi olla kohtuullisen helppoa ja myös omistaminen nähdään usein riskinä. Ympäristötietoisuus on kasvanut ja asumisen ratkaisuilla halutaan huomioida myös näitä asioita. Hankkeen aikana tehdään selvitys osuuskuntapohjaisen mallin soveltuvuudesta nykyajan vaatimuksiin omistusasunnon sijaan. Lisäksi tehdään alustava kaava- ja rakennuspaikkaselvitys. Hankkeen aikana selvitetään ja mallinnetaan myös mahdollisimmanvähän ympäristöä kuormittavat energia, jätevesi, ja talotekniset ratkaisut. Mallintamisen jälkeen hankkeessa toteutetaan myös uuden toimintamallin koemarkkinointi ja tiedotetaan hankkeen tuloksista sekä laaditaan pilottikohteen toteuttamissuunnitelma.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134236

Aloituspäivämäärä

14.03.2021

Loppumispäivämäärä

07.09.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt