Hanke
Kehittämishanke - 266448

Vastuullisen lammasyrityksen ABC

ProAgria Etelä-Savo ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vastuullisen lammasyrityksen ABC on tiedotushanke, ja siinä luodaan uusi vapaasti saatavilla oleva sähköinen materiaalipankki, johon kootaan ja linkitetään uusin kotimainen ja kansainvälinen tieto vastuullisesti toimivan lammastilan johtamisesta ja tuotantoprosesseista. Materiaalista lammastuotantoa suunnitteleva, aloittava tai kehittävä yritys löytää helposti ajantasaista tietoa tarpeeseensa. Sitä voidaan hyödyntää myös koulutuksessa ja neuvonnassa. Sisällössä painotetaan ympäristöarvojen lisäksi tuotannon taloutta ja yrittäjän jaksamista, jolloin tuotanto on kestävää. Samalla kasvatetaan lammasyrittäjien ymmärrystä ja osaamista vastuullisen tuotannon perusteista sekä kykyä viestiä asiasta kuluttajille. Hankkeessa tuotetaan esimerkkitiloilta vertailumateriaalia ja kuvauksia toimivista prosesseista, joista lammasyritykset voivat omaksua tiloilleen sopivia käytännön ratkaisuja. Hankkeessa kootaan myös työkaluja, joiden avulla tuotannon vastuullisuutta voidaan arvioida. Hankkeessa huomioidaan ja selvitetään myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevaisuuden haasteita ja ratkaisuja lammastaloudessa, sekä kiertotalouden ja resurssitehokkuuden soveltamista tuotantoon. Kootun materiaalin tarpeellisuutta, uutuutta ja käytettävyyttä kutsutaan prosesseittain arvioimaan lammasarvoketjun toimijat. Hankkeessa tiedotetaan ja opastetaan materiaalipankin käyttöön ja vastuullisiin työprosesseihin. Tietoisuutta materiaalipankista ja uusinta toimialatietoa saadaan jalkautettua lampureille ja koko lammasketjulle myös yhteistyöryhmien kautta. Hankkeen hyödynsaajana on koko lammasketju Suomessa, kun vastuullinen toimintatapa saadaan vallitsevaksi ja se voidaan todentaa ja hyödyntää markkinoinnissa. Kuluttaja hyötyy turvallisten ja vastuullisten tuotteiden myötä ja ympäristön tila paranee. Hankkeen toteuttajat ovat ProAgria Etelä -Savo ja ProAgria Etelä-Suomi. Toteutusalueena on Etelä-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266448

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt