Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 118371

Våtmark Ämnäs

Söderberg Harry Fredrik Raymond

28.01.2020 - 14.05.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det gäller. Tanken väcktes fullt ut efter den torra sommaren 2018. Vi avser därmed att skapa en våtmark för att öppna upp platsen, dels som referensanläggning åt Hushållningssällskapet, landskapsregeringens miljöbyrå och jordbruksbyrå dels som besöksplats för Ålands Naturskola, samt övriga intresserade. På området planeras flytbrygga, lusthus, sittplats och skyltar med information. Dessutom kunde man även kunna ta ut en del vatten till bevattning av våra odlingar, vilket finansieras skilt. Väg och vändplan med parkeringsmöjligheter ligger invid området.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

118371

Aloituspäivämäärä

28.01.2020

Loppumispäivämäärä

14.05.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt