Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 180417

Vättilä-Savuniemi infraosuukunnan kyläverkkohanke

Vättilä - Savuniemi infraosuuskunta

31.12.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vättilä-Savuniemi infraosuuskunnan hallinnoimassa kyläverkkohankkeessa rakennetaan varmatoiminen laajakaistaverkko hankealueen kylien yhteistyöllä niissä toimivien yritysten, maatilojen, kyläläisten sekä vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin. Toimintavarma laajakaistaverkko on merkittävä osa kylien elinvoimaisuutta edistävien rakenteiden vahvistamista ja toimenpiteitä, joilla kyetään turvaamaan hankealueen yritysten, kyläläisten asiakaslähtöiset palvelutarpeet sekä niiden säilyminen ja kehittäminen. Rakennettava laajakaistaverkko mahdollistaa kuluttajalle 100Mbit-1Gbit ja tulevaisuudessa 10Gbit tiedonsiirtonopeudet. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan valokuituverkostojen rakentamiseen perehtyneiden asiantuntijoiden, alan ammattilaisten sekä hankealueen kylien yhteistyöllä yhdessä infraosuuskunnan ja sen eri yhteistyötahojen kanssa. Hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2023 aikana Joroisten kunnan Huutokosken-, Ryyhtölän-, Pasalan-, Lapinmäen-, Rauhaniemen-, Savuniemen- ja Montolan kylissä. Hankkeelle haetaan 70% rahoitustukea Pohjois-Savon Ely-keskukselta. Rakennettavan valokuituverkon pituus on noin 79 kilometriä. Hankealueella on vakituisia asuinkiinteistöjä 97 kpl, eri toimialoilla työllistäviä yrityksiä/yrittäjiä 15kpl ja useita maatalousyrityksiä. Lisäksi hankealueella on vapaa-ajan asuntoja noin 150 kpl sekä rakentamattomia tontteja noin 100 kpl. Hankkeen tavoitteena on rakennuttaa noin 140 kiinteistön valokuituliittymät. Kiinteistöille ja rakentamattomille tonteille mahdollistetaan liittymän saatavuus myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

180417

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt