Hanke
Kehittämishanke - 40942

Vehmersalmen lähipalvelujen kehittämishanke

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

07.02.2017 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuotetaan Vehmersalmen lähipalvelujen uusi toimintamalli, joka koostuu kolmesta hankeosiosta; 1. Asukastupa Vehmertuvan ja nuorisotalo Majakan toimintojen ohjauksen siirtymisestä Koy Vehmersalmi ry:lle hankkeessa työstettävien ja solmittavien ostopalvelusopimusten mukaisesti, 2. Pitäjäraadin ja Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n välisen yhteistyömallin rakentamisesta ja yhteistyön aloittamisesta sekä 3. Vehmertuvan ja Majakan yhteyteen perustettavan alueellisen toimijaverkoston kokoamisesta ja sitouttamisesta em. toimipaikkojen ylläpitämiseen ja uusien lähipalvelutoimintojen kehittämisestä ja toteutuksesta. Hankkeesta hyötyvät vakituiset ja osa-aikaiset asukkaat - erityisesti ikäihmiset, lapset, nuoret ja lapsiperheet, pienet palveluyritykset/yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat sekä yhdistys-, vapaaehtois- ja muut yleishyödylliset toimijat. Hankkeella halutaan edistää Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta, kehittää, vahvistaa ja hyödyntää alueellista toimijayhteistyötä, asukkaille suunnattuja lähipalveluja sekä nykyisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että Vehmertuvasta ja Majakasta saadaan alueelle paikallisten toimijoiden ylläpitämät lähipalvelukeskukset, joiden rahoitus koostuu kaupungin ostopalvelusopimuksista, kehittämisavustuksista, omien toimintojen tuotoista sekä yhdistys- ja vapaaehtoistyön hyödyntämisestä yhteisömme hyväksi. Lähipalvelukeskusten kautta voidaan jatkossa kanavoida kaupungin ja paikallisten yritysten palveluja, toteuttaa yhteisöllisiä hankkeita, tuottaa omia palvelutoimintoja ja järjestää monimuotoista hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille asukkaille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

40942

Aloituspäivämäärä

07.02.2017

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt