Hanke
Kehittämishanke - 16115

Vehmersalmen palvelujen selvityshanke

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

29.09.2015 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on Vehmersalmen asuinalueen elinvoimaisuuden palvelujen ja lähidemokratian kehittäminen. Hankkeessa tehdään Vehmersalmen nykyisten kunta- ja muiden palvelujen kartoittamis- ja selvittämistyö, johon sisältyy em. tietojen kerääminen ja koostaminen, asukkaiden kehittämisnäkemysten kysely sekä lähidemokratian tulevaa toteuttamista varten perustettavan organisaation mallin selvittäminen. Hanketyöhön sisältyy myös lähidemokratian ja kaupunginosayhdistyksen toiminnan markkinointi osana kaikkia toimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16115

Aloituspäivämäärä

29.09.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt