Hanke
Utvecklingsprojekt - 16115

Vehmersalmen palvelujen selvityshanke

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

29.09.2015 - 08.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on Vehmersalmen asuinalueen elinvoimaisuuden palvelujen ja lähidemokratian kehittäminen. Hankkeessa tehdään Vehmersalmen nykyisten kunta- ja muiden palvelujen kartoittamis- ja selvittämistyö, johon sisältyy em. tietojen kerääminen ja koostaminen, asukkaiden kehittämisnäkemysten kysely sekä lähidemokratian tulevaa toteuttamista varten perustettavan organisaation mallin selvittäminen. Hanketyöhön sisältyy myös lähidemokratian ja kaupunginosayhdistyksen toiminnan markkinointi osana kaikkia toimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16115

Aloituspäivämäärä

29.09.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt