Hanke
Kehittämishanke - 192460

VEKE-Sotkamo investointihanke

Sotkamon kunta

31.03.2022 - 14.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

VEKE-Sotkamo Investointihankkeessa tehdään Sotkamon kunnan alueella investointeja ja kehittämistoimia, joilla parannetaan vesistöliikkumisen ja -matkailun edellytyksiä alueella. Sotkamon kunnalla on tavoitteena toteuttaa uusia lähtö- ja paluupaikkoja vesillä liikkumiseen sekä rakentaa ja kunnostaa erilaisia kohteita, kuten laavuja ja uima- tai venepaikkoja. Hankkeen toimet liittyvät osaltaan Tervareitin vesistömatkailuhankeen reitteihin ja mahdollistavat myös vesistömatkailun elinkeinotoiminnan kehittymisen. Sotkamon investoinnit sijoittuvat kuntakeskuksen ja Vuokatin vesistöalueille. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena yleisen vesistöliikkumisen ja vesistömatkailun olosuhteet ovat parantuneet Sotkamossa. Parantuneet olosuhteet ja reitit hyödyttävät etenkin paikallisia asukkaita edistämällä liikkumismahdollisuuksia omilla kotivesillään ja samalla tarjoavat yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa. VEKE - Sotkamon Investointihanke on osa VEKE- Vesistömatkailun kehittäminen Tervareitillä Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa- kehittämishanketta, joka tukee investointien käyttöönottoa ja hyödyntämistä eri tavoin myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

192460

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

14.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt