Hanke
Kehittämishanke - 47579

Verkon kautta kauppaa

Kuhmoisten Yrittäjät ry

07.06.2017 - 24.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

VERKON KAUTTA KAUPPAA on kymmenen kuhmoislaisen mikroyrityksen muodostama yritysryhmän koulutushanke, jonka tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään sähköisen markkinoinnin ja myynnin taitojaan. Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksille hankitaan teemaan liittyvää koulutusta ostopalveluna. Digitalisaatio on keskeinen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Yritysten on kokoon katsomatta kyettävä esittelemään tarjontaansa kuluttajille, sillä ihmiset etsivät tietoa pääasiassa tänä päivänä verkosta. Myös merkittävä osa kaupankäynnistä tapahtuu verkossa tehokkaiden tavarantoimitustapojen siivittämänä.Yritys, joka pidättäytyy viestimästä toiminnastaan verkossa, on suuressa vaarassa syrjäytyä markkinoilta. Teema on näihin syihin viitaten elintärkeä yritysten menestysmahdollisuuksien ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hankkeeseen osallistuvien yritysten lähtökohtaiset taidot teemaan liittyen ovat hyvin eritasoiset. Mukana on yrityksiä, jotka hyödyntävät jo toiminnassaan sähköistä viestintää, mutta myös niitä, joilla toiminta on vielä vaatimattomalla tasolla. Myös yritysten ajalliset toimintajänteet poikkeavat toisistaan, sillä mukana on uusia yrityksiä, mutta myös vuosikymmeniä liikentoimintaa harjoittaneita. Tämän vuoksi koulutus pyritään järjestämään siten, että se ottaa huomioon yritysten yksilölliset tarpeet ja auttaa osallistujia kehittämään toimintaansa oikeaan suuntaan. Kullekin yritykselle osoitetaan selkeät kehittämiskohteet, joihin keskittyminen parantaa toiminnan laatua. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kunkin lähtötilanne ja resurssit, joiden pohjalta luodaan realistinen kehityssuunnitelma, jota yrityksen on helppo alkaa toteuttamaan. Koulutus alkaa syksyllä 2017 ja rytmittyy yritysten muihin aikatauluihin joustavasti. Koulutus sisältää sekä yksilö- että ryhmämuotoista sparrausta, jossa pyritään keskittymään mahdollisimman tehokkaasti osallistujien ilmaisemiin tarpeisiin kouluttajan ammatillista otetta hyödyntäen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

47579

Aloituspäivämäärä

07.06.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt