Hanke
Kehittämishanke - 260983

Vertaiskokemuksilla ja pienryhmillä uutta teknologiaa maatiloille -kehittämishanke (Vertaistekno)

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Uutta teknologiaa, kuten digitaalisia järjestelmiä ja työkaluja, on otettu maassamme erityisesti peltoviljelyssä hitaasti käyttöön. Sen avulla kyettäisiin kuitenkin edistämään maataloustuotannon ta-loudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä kohottamaan alan imagoa ja lisäämään sen houkuttelevuutta. Tämän hankkeen tavoitteena on edistää uuden teknologian sujuvaa käyttöönottoa ja tehokasta käyttöä maatiloilla erityisesti alueellisissa pienryhmissä levitettävien vertaiskokemusten avulla. Ammattikorkeakoulujen kokoamiin viiteen alueelliseen pienryhmään tulee edustus alan yrittäjistä, opettajista, opiskelijoista, neuvojista ja tutkijoista. Hanketta johtava TTS Työtehoseura kerää tietoa valtakunnallisella sähköisellä yrittäjäkyselyllä sekä haastattelemalla hankkeessa muodostettavia pienryhmiä, jotka testaavat valitsemiaan peltoviljely- ja kotieläinteknologioita. Testit toteutetaan pienryhmien edustamien alueiden maatiloilla. Testattavat teknologiat voivat olla jo käytössä alueen edelläkävijätiloilla tai sitten ne lainataan tai vuokrataan – tarvittaessa usean pienryhmän käyttöön. Teknologioiden on oltava teknis-taloudellisesti järkeviä maamme olosuhteisiin. Kysely- ja haastattelutulokset sekä tiloilla tallennettavat teknologioiden käyttökokemukset esitellään ensin pienryhmissä ja sitten niistä viestitään julkisuuteen. Vuosina 2024–2025 toteutettavassa valtakunnallisessa maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkees-sa kerätään, tuotetaan ja levitetään käytännönläheistä tietoa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä tilatason kokemuksista, hyvistä käytännöistä, haasteista ja erityisesti niiden ratkaisuista. Viestinnässä pyritään monikanavaisuuteen, havainnollisuuteen ja laajaan vastaanottaja-kuntaan. Hankkeen päätoteuttajat vastaavat valtakunnallisen tiedon keruun ja viestinnän lisäksi pienryhmien välisen toiminnan koordinoimisesta. Ydintulokset jäävät elämään vakiintuneella alan verkkosivustolla (Digimaatalous) ja osaamisverkostossa (AgriHubi).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260983

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä