Hanke
Kehittämishanke - 70781

Vetoa ja pitoa

Turun ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2018 - 06.04.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vetoa ja pitoa -hankkeen tarkoituksena on parantaa LounaPlussan alueen urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia sekä rakentaa yhdessä urheiluseurojen kanssa kehitysprosessi, joka auttaa vahvistamaan seurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja lisää niiden strategista houkuttelevuutta yritysten ja julkishallinnon kumppaneina. Vetoa ja pitoa -nimi kuvaa urheiluseurojen merkitystä seutukunnan veto- ja pitovoiman toimijoina. Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) koordinoimassa hankkeessa kehitetään alueen urheiluseurojen valmiuksia kokonaisvaltaisesti, mutta huomioiden seurojen erilaiset lähtökohdat ja ominaispiirteet. Monilla urheiluseuroilla pitkä historia ja kiinnekohta vähintään omilla paikkakunnillaan yli sukupolvien. Urheiluseurat ovat keskeisiä toimijoita alueellisen sosiaalisen pääoman rakentumisessa, mikä antaa niille mahdollisuuksia kuntayhteisöjen elinvoimaa parantavien palvelujen kehittämiseen. Merkittävin mahdollisuus liittyy kunnille ja valtiolle ammatillistettuun yhteisötyöhön, johon kohdistuu huomattavia taloudellisia säästöpaineita. Julkinen rahoitus ei tulevaisuudessa riittäne kattamaan nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvinvointiyhteiskunnan ja alueellisen hyvinvoinnin edistämisessä urheiluseuroilta toivotaan, odotetaan ja edellytetään uudenlaisia esiintuloja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

70781

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

06.04.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt