Projekt
Utvecklingsprojekt - 70781

Vetoa ja pitoa

Turun ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2018 - 06.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vetoa ja pitoa -hankkeen tarkoituksena on parantaa LounaPlussan alueen urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia sekä rakentaa yhdessä urheiluseurojen kanssa kehitysprosessi, joka auttaa vahvistamaan seurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja lisää niiden strategista houkuttelevuutta yritysten ja julkishallinnon kumppaneina. Vetoa ja pitoa -nimi kuvaa urheiluseurojen merkitystä seutukunnan veto- ja pitovoiman toimijoina. Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) koordinoimassa hankkeessa kehitetään alueen urheiluseurojen valmiuksia kokonaisvaltaisesti, mutta huomioiden seurojen erilaiset lähtökohdat ja ominaispiirteet. Monilla urheiluseuroilla pitkä historia ja kiinnekohta vähintään omilla paikkakunnillaan yli sukupolvien. Urheiluseurat ovat keskeisiä toimijoita alueellisen sosiaalisen pääoman rakentumisessa, mikä antaa niille mahdollisuuksia kuntayhteisöjen elinvoimaa parantavien palvelujen kehittämiseen. Merkittävin mahdollisuus liittyy kunnille ja valtiolle ammatillistettuun yhteisötyöhön, johon kohdistuu huomattavia taloudellisia säästöpaineita. Julkinen rahoitus ei tulevaisuudessa riittäne kattamaan nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvinvointiyhteiskunnan ja alueellisen hyvinvoinnin edistämisessä urheiluseuroilta toivotaan, odotetaan ja edellytetään uudenlaisia esiintuloja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

70781

Startdatum

30.04.2018

Slutdatum

06.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner