Hanke
Kehittämishanke - 16733

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2016 - 08.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun sähköjakeluverkon toimintavarmuutta Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Sähköverkon häiriöiden minimointi parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä sekä lisää asumisen mahdollisuuksia maaseudulla. Toimintavarmuus vaikuttaa myös maaseudun palveluihin, kuten vanhusten asumiseen, terveydenhuoltoon ja sähköiseen viestintään. Hankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: 1. Metsävaratiedon jalostamisen pilotointi niin, että metsävaratiedon avulla toimenpiteet voidaan ohjata kriittisiin kohteisiin 2. Vuorovaikutteinen toimintamalli metsänkäyttöilmoituksiin ja Kemera -hakemuksiin liittyen 3. Metsänomistajille ja toimijoille suunnattu informaatio Hankkeen kohderyhmänä ovat metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät, koneyrittäjät sekä metsäyhtiöt Hankkeeseen haetaan rahoitusta maaseuturahastosta. Maaseutuohjelman mukaisesti hankkeessa edistetään tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa sekä tehostetaan kustannustehokkuutta ja yli erilaisten sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Hankkeessa edistetään biotalouden uusia toimintamalleja ja uudenlaisen teknologian kehittämistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16733

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

08.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, kokeellinen kehittäminen (tuki 60 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt