Projekt
Utvecklingsprojekt - 16733

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2016 - 08.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun sähköjakeluverkon toimintavarmuutta Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Sähköverkon häiriöiden minimointi parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä sekä lisää asumisen mahdollisuuksia maaseudulla. Toimintavarmuus vaikuttaa myös maaseudun palveluihin, kuten vanhusten asumiseen, terveydenhuoltoon ja sähköiseen viestintään. Hankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: 1. Metsävaratiedon jalostamisen pilotointi niin, että metsävaratiedon avulla toimenpiteet voidaan ohjata kriittisiin kohteisiin 2. Vuorovaikutteinen toimintamalli metsänkäyttöilmoituksiin ja Kemera -hakemuksiin liittyen 3. Metsänomistajille ja toimijoille suunnattu informaatio Hankkeen kohderyhmänä ovat metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät, koneyrittäjät sekä metsäyhtiöt Hankkeeseen haetaan rahoitusta maaseuturahastosta. Maaseutuohjelman mukaisesti hankkeessa edistetään tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa sekä tehostetaan kustannustehokkuutta ja yli erilaisten sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Hankkeessa edistetään biotalouden uusia toimintamalleja ja uudenlaisen teknologian kehittämistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16733

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

08.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner