Hanke
Kehittämishanke - 74309

Vihteljärven koulun iltapäiväkerho

Vihteljärven koulun vanhempainyhdistys ry

31.07.2018 - 20.10.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Perustamme Vihteljärven ala-asteelle iltapäiväkerhon. Iltapäiväkerhon tarkoitus on säilyttää Vihteljärven oma kyläkoulu, koska koulu on ollut lopetusuhan alla vähäisen oppilasmäärän vuoksi. Hankkeen toteutuessa pystymme perustamaan iltapäiväkerhon, jonka avulla saamme lisää oppilaita kouluun. Lapsia kylällä on riittävän paljon turvaamaan koulun jatkuminen. Tällä hetkellä iltapäiväkerhoa tarvitsevat lapset ovat joutuneet siirtymään keskustan kouluun ja vanhempien on pitänyt hoitaa kuljetukset itse. Koulun säilyminen takaa maaseudun lapsille oikeuden käydä lähikoulua. Koulu on kylän sydän ja tärkeä kaikille kyläläisille, se on tapahtumien keskipiste ja kylän yhteishengen ylläpitäjä. Tämän hankkeen avulla saamme lisättyä perheiden muuttohalukkuutta kylään ja pidettyä maaseutua elävänä ja elinvoimaisena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74309

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

20.10.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt