Hanke
Kehittämishanke - 35529

Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund

31.12.2016 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista ja niihin liittyvistä toimijoista. Hanke tarjoaa uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia maaseutualueille sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämisessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyöpohjaa luonto- ja virkistysalueiden kehittämiselle ja toiminnan koordinoinnille Varsinais-Suomessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35529

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt