Hanke
Kehittämishanke - 183560

Virtuaalisen oppimisympäristön tuottaminen nautojen terveydestä ja hyvinvoinnista

Arador Innovations Oy

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Monella hyvälläkin maitotilalla on käyttämätöntä potentiaalia lehmien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä vasikkakasvatusolojen kehittämiseksi. Tieteellistä tietoa ratkaisujen pohjaksi on olemassa paljon, mutta vain pieni osa siitä on tavallisten maidontuottajien ulottuvilla. Hankkeemme tavoite on kehittää uusi tapa välittää maataloustuottajille hyödyllistä tieteellistä tietoa helppotajuisesti ja käytännönläheisesti. Pitkän tähtäimen tavoite on myös luoda pohja uudelle tiedonvälitys- ja koulutusratkaisulle muista eläimistä ja kansainväliseen levitykseen. Hankkeen pääkohderyhmä ovat suomalaiset maitotilat, mutta siitä on hyötyä myös lihakarjatiloille, lomittajille, neuvojille, tarkastajille, eläinlääkäreille sekä maatalousoppilaitoksille. Innovaatiomme ydin on virtuaalitodellisuudella toteutettava oppimisympäristö. Käyttäjä pääsee kokeilemaan erilaisia navettaratkaisuja kuin olisi niissä itse, ja saa tutkimusperäistä tietoa eri ratkaisujen vaikutuksista eläimiin. Hän pääsee muuntelemaan tiloja, ja ohjelma näyttää muutosten vaikutukset elämiin. Hän pääsee myös siirtymään ihmisen ja naudan aistimaailmojen ja aivotoiminnan välillä, saaden lisää tietoa ympäristön ja hoitokäytäntöjen vaikutuksista eläimiin. Tietosisältöä syvennetään nähtyjen ympäristöjen päälle ilmestyvillä teksteillä ja infografiikalla sekä kertojanäänellä. Oppimisympäristöä käytetään virtuaalilaseilla, jolloin syntyy kokemus aidosta kolmiulotteisesta ympäristöstä, jossa voi liikkua paikasta toiseen. Olennainen osa hanketta on oppimisympäristön tuominen maksuttomana kaikkien suomalaisten maitotilojen ulottuville. Sen sisältäviä virtuaalilaseja tulee olemaan käytettävissä tietyissä pisteissä eri puolilla maata, mikä tullaan järjestämään yhteistyössä tuottaja- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Ohjelmasta tehdään myös yksinkertaisempi internet-versio, joka helpottaa tiedon pääsyä kaikkien ulottuville ja sisältää lisätietolinkkejä luotettaville sivustoille maatilojen käytännön ratkaisujen tueksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

183560

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt