Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 144945

Vittingin historiallinen luontopolku

Asemanseudun kehittämisyhdistys ry

30.09.2020 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vittingin historiallinen luontopolku- hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Vittingin vanhan kaivosalueen ympäristöön luontopolku portaikkoineeen ja pitkospuineen sekä kaivosten suojarakenteet. Ylistaron Vittingillä sijaitsee Suomen toiseksi vanhin rautamalmikaivos, josta on parisataa vuotta sitten löydetty myös harvinainen rodoniitti-korukiviesiintymä. Vittingin kaivosalue (Silfverberg, Hopeavuori) on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Muinaisjäännösrekisterissä todetaan, että Vittinki on merkittävä rautakaivos, josta varhaisimmat tiedot ovat jo 1500-1600-luvulta. Malmia on louhittu myös 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa. Hankkeen tavoitteena on tuoda ihmisten tietoisuuteen tämän harvinainen kohde ja tehdä alueella liikkuminen turvalliseksi. Lisäksi tärkeänä pidetään myös kaivantojen suojelua suojarakenteilla. Asemanseudun Kehittämisyhdistys ry haluaa lisätä alueelle liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä alueen tunnettavuutta, ei vain oman kylän asukkaille, vaan myös palvella koko Ylistaroa ja sen lähialueita. Vittingin kaivosalueen reitistön ja nähtävyyskohteiden rakentaminen olisi alueelle merkittävä matkailuvaltti, josta on toteutuessaan hyötyä myös alueen yrityksille. Vittingin kaivosalue on erittäin oivallinen liikuntapaikka, mutta myös ensimmäinen iso konkreettinen esiinnosto historian kannalta alueella. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Museoviraston, Seinäjoen museoiden ja Pohjanmaan museon asiantuntuijoiden kanssa hankkeen etenemisen, arkeologisen dokumentoinnin ja valvonnan osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144945

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt