Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 144945

Vittingin historiallinen luontopolku

Asemanseudun kehittämisyhdistys ry

30.09.2020 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vittingin historiallinen luontopolku- hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Vittingin vanhan kaivosalueen ympäristöön luontopolku portaikkoineeen ja pitkospuineen sekä kaivosten suojarakenteet. Ylistaron Vittingillä sijaitsee Suomen toiseksi vanhin rautamalmikaivos, josta on parisataa vuotta sitten löydetty myös harvinainen rodoniitti-korukiviesiintymä. Vittingin kaivosalue (Silfverberg, Hopeavuori) on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Muinaisjäännösrekisterissä todetaan, että Vittinki on merkittävä rautakaivos, josta varhaisimmat tiedot ovat jo 1500-1600-luvulta. Malmia on louhittu myös 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa. Hankkeen tavoitteena on tuoda ihmisten tietoisuuteen tämän harvinainen kohde ja tehdä alueella liikkuminen turvalliseksi. Lisäksi tärkeänä pidetään myös kaivantojen suojelua suojarakenteilla. Asemanseudun Kehittämisyhdistys ry haluaa lisätä alueelle liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä alueen tunnettavuutta, ei vain oman kylän asukkaille, vaan myös palvella koko Ylistaroa ja sen lähialueita. Vittingin kaivosalueen reitistön ja nähtävyyskohteiden rakentaminen olisi alueelle merkittävä matkailuvaltti, josta on toteutuessaan hyötyä myös alueen yrityksille. Vittingin kaivosalue on erittäin oivallinen liikuntapaikka, mutta myös ensimmäinen iso konkreettinen esiinnosto historian kannalta alueella. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Museoviraston, Seinäjoen museoiden ja Pohjanmaan museon asiantuntuijoiden kanssa hankkeen etenemisen, arkeologisen dokumentoinnin ja valvonnan osalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144945

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner