Hanke
Kehittämishanke - 8812

VIVA – vireä ja vahva Järviseutu

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

01.11.2015 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Useimmat maaseutuvaltaiset alueet ovat muuttotappioaluetta. Väestö vähenee ja ikääntyy, palvelut heikkenevät ja koulutuspaikat alkavat siirtyä kauemmas maakuntakeskuksiin. Maaseutumaisten seutukuntien elinvoimaisena pysyminen on haaste. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja työpaikat tuovat asukkaita. Koulutusta tarvitaan, että alueella olisi osaamista, muuten yritykset alkavat siirtyä muualle ja asukkaat muuttavat yritysten perässä. Asukkaiden ja työpaikkojen vähenemisen kierre pitäisi saada katkaistua ja käännettyä kehitys toiseen suuntaan. Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin. Hankkeessa etsitään uusia tapoja tehdä töitä. Selvitetään miten alue voi edistää työn tekemistä etänä. Selvitetään voiko yritystoimintaa hoitaa verkon kautta tai onko kv-toiminnassa väliä missä työskentelee. Tarkoituksena on myös innovoida uutta. Millaisia voisivat olla uudet mallit asua ja tehdä työtä maaseudulla? Millaisia uusia palveluja tarvitaan ja miten niitä synnytetään? Kehitetään uusia innovatiivisia tapoja viestiä alueesta ja kertoa vahvuuksistamme. Järviseudun alueen elinvoimaisuuden ykköskärki muodostuu kolmesta kotipesästä. Näitä ovat yrittäjyys, asuminen ja osaaminen. Hankkeen pelitaktiikkana on edistää näitä yhteispelin keinoin kehittämällä alueen yhteyksiä sekä konkreettisella että virtuaalisella tasolla. Hankkeen toiminta-alue on Järviseutu. Hanke on alueiden välinen, koska sitä toteutetaan sekä Aisapari ry:n että Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen alueella. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, yhteisöt, yritykset ja julkiset organisaatiot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8812

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt