Projekt
Utvecklingsprojekt - 8812

VIVA – vireä ja vahva Järviseutu

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

01.11.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Useimmat maaseutuvaltaiset alueet ovat muuttotappioaluetta. Väestö vähenee ja ikääntyy, palvelut heikkenevät ja koulutuspaikat alkavat siirtyä kauemmas maakuntakeskuksiin. Maaseutumaisten seutukuntien elinvoimaisena pysyminen on haaste. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja työpaikat tuovat asukkaita. Koulutusta tarvitaan, että alueella olisi osaamista, muuten yritykset alkavat siirtyä muualle ja asukkaat muuttavat yritysten perässä. Asukkaiden ja työpaikkojen vähenemisen kierre pitäisi saada katkaistua ja käännettyä kehitys toiseen suuntaan. Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin. Hankkeessa etsitään uusia tapoja tehdä töitä. Selvitetään miten alue voi edistää työn tekemistä etänä. Selvitetään voiko yritystoimintaa hoitaa verkon kautta tai onko kv-toiminnassa väliä missä työskentelee. Tarkoituksena on myös innovoida uutta. Millaisia voisivat olla uudet mallit asua ja tehdä työtä maaseudulla? Millaisia uusia palveluja tarvitaan ja miten niitä synnytetään? Kehitetään uusia innovatiivisia tapoja viestiä alueesta ja kertoa vahvuuksistamme. Järviseudun alueen elinvoimaisuuden ykköskärki muodostuu kolmesta kotipesästä. Näitä ovat yrittäjyys, asuminen ja osaaminen. Hankkeen pelitaktiikkana on edistää näitä yhteispelin keinoin kehittämällä alueen yhteyksiä sekä konkreettisella että virtuaalisella tasolla. Hankkeen toiminta-alue on Järviseutu. Hanke on alueiden välinen, koska sitä toteutetaan sekä Aisapari ry:n että Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen alueella. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, yhteisöt, yritykset ja julkiset organisaatiot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8812

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner