Hanke
Kehittämishanke - 58470

Vuohitalous elinkeinoksi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.12.2017 - 28.12.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vuohitalous elinkeinoksi -hankkeessa selvitetään edellytyksiä, joilla vuohitalous saadaan kilpailukykyiseksi tuotantovaihtoehdoksi. Yhtenä tavoitteena on luoda malli, kuinka tuotosseuranta toteutetaan Suomessa vuohitiloilla. Hankkeessa etsitään myös toimintamalli vuohien jalostussuunnittelulle. Tämän lisäksi tehdään toimintaohjeet vuohenmaidon laadun hallintaan, koska ohjeistusta ei ole olemassa. Mallina tässä voidaan hyödyntää maitotiloille tehtyjä toimintaohjeita. Vuohitiloille ei ole olemassa myöskään ruokinnansuunnitteluun toimivia, päivitettyjä työkaluja ja hankkeessa selvitetään, kuinka ruokinnansuunnittelua voidaan tehdä vuohitiloilla. Nämä neljä perusasiaa, tuotosseuranta, jalostussuunnittelu, ruokinnansuunnittelu ja maidon laadun hallinta, pitää saada kuntoon ennen kuin vuohitaloutta voidaan uskottavasti kehittää. Hankkeessa haetaan tietoa toimivista käytännöistä sekä Suomesta, mutta ennen kaikkea ulkomailta, missä vuohitalous on merkittävä elinkeino. Talouslaskelmien avulla selvitetään, millä edellytyksillä vuohitalous on Suomessa kannattavaa. Hankkeeseen haetaan mukaan 4-5 pilottitilaa, joiden kanssa hanketta viedään eteenpäin. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58470

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

28.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt