Hanke
Kehittämishanke - 19800

Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin

Kajaanin kaupunki

01.03.2016 - 21.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vuolijoen aluelautakunta (Valtk) käynnistetään määräaikaisena kokeiluna vuosille 2016-2019 ja vakinaistetaan, mikäli toimintamalli havaitaan hyväksi. Vuonna 2016 Valtk valmistelee yhdessä Kajaanin kaupungin kanssa Valtk:n toimintamallin luodakseen pohjan ja suunnan tulevalle toiminnalle. On tärkeää, että yhteistyö alueen sisällä ja Kajaanin kaupungin kanssa etenevät kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Samalla luodaan puitteet koko Vuolijoen alueen kehittämiselle. Valtk:n varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2017. Aluelautakunnan toimintamallin ja koko Vuolijoen alueen kehittämiseksi haetaan Oulujärvi Leader ry:n rahoitusta. Hanke on jatkoa Oulujärvi Leaderin rahoittamalle Vuolijoen aluelautakuntakokeilun valmistelu ¿hankkeelle. Kehittämishanke koetaan todella tärkeäksi Valtk:n toiminnan kehittymisen kannalta. Hankkeen tavoitteina on (1) Palvelutarpeiden ja ¿tuottajien selvittäminen Vuolijoen yhdeksän kylän alueella , (2) Vuolijoen yhdeksän kyläalueen kehittämis- ja toimintasuunnitelman täydentäminen ja päivittäminen ¿ Valtk:n toimintojen osalta yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Suunnitelma kattaa koko alueen kehittämistoiminnan. Osan tästä toteuttaa Valtk ja osan yhteistyössä Valtk:n kanssa alueen muut toimijat, (3) Valtk:n toiminnan kautta uudenlaisen lähidemokratiahallinnon toimintamallin syntyminen osaksi Kajaanin kaupungin hallintoa ja toimintaa, (4) Valtk:n sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen, (5) Viestinnän kehittäminen Vuolijoella. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään mm. koulutusta, yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia sekä toteutetaan 2 kehittämistoimenpidettä kehittämissuunnitelman pohjalta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Tukea haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19800

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

21.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt