Projekt
Utvecklingsprojekt - 19800

Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin

Kajaanin kaupunki

01.03.2016 - 21.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vuolijoen aluelautakunta (Valtk) käynnistetään määräaikaisena kokeiluna vuosille 2016-2019 ja vakinaistetaan, mikäli toimintamalli havaitaan hyväksi. Vuonna 2016 Valtk valmistelee yhdessä Kajaanin kaupungin kanssa Valtk:n toimintamallin luodakseen pohjan ja suunnan tulevalle toiminnalle. On tärkeää, että yhteistyö alueen sisällä ja Kajaanin kaupungin kanssa etenevät kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Samalla luodaan puitteet koko Vuolijoen alueen kehittämiselle. Valtk:n varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2017. Aluelautakunnan toimintamallin ja koko Vuolijoen alueen kehittämiseksi haetaan Oulujärvi Leader ry:n rahoitusta. Hanke on jatkoa Oulujärvi Leaderin rahoittamalle Vuolijoen aluelautakuntakokeilun valmistelu ¿hankkeelle. Kehittämishanke koetaan todella tärkeäksi Valtk:n toiminnan kehittymisen kannalta. Hankkeen tavoitteina on (1) Palvelutarpeiden ja ¿tuottajien selvittäminen Vuolijoen yhdeksän kylän alueella , (2) Vuolijoen yhdeksän kyläalueen kehittämis- ja toimintasuunnitelman täydentäminen ja päivittäminen ¿ Valtk:n toimintojen osalta yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Suunnitelma kattaa koko alueen kehittämistoiminnan. Osan tästä toteuttaa Valtk ja osan yhteistyössä Valtk:n kanssa alueen muut toimijat, (3) Valtk:n toiminnan kautta uudenlaisen lähidemokratiahallinnon toimintamallin syntyminen osaksi Kajaanin kaupungin hallintoa ja toimintaa, (4) Valtk:n sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen, (5) Viestinnän kehittäminen Vuolijoella. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään mm. koulutusta, yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia sekä toteutetaan 2 kehittämistoimenpidettä kehittämissuunnitelman pohjalta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Tukea haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19800

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

21.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner