Hanke
Utvecklingsprojekt - 19800

Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin

Kajaanin kaupunki

01.03.2016 - 21.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vuolijoen aluelautakunta (Valtk) käynnistetään määräaikaisena kokeiluna vuosille 2016-2019 ja vakinaistetaan, mikäli toimintamalli havaitaan hyväksi. Vuonna 2016 Valtk valmistelee yhdessä Kajaanin kaupungin kanssa Valtk:n toimintamallin luodakseen pohjan ja suunnan tulevalle toiminnalle. On tärkeää, että yhteistyö alueen sisällä ja Kajaanin kaupungin kanssa etenevät kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Samalla luodaan puitteet koko Vuolijoen alueen kehittämiselle. Valtk:n varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2017. Aluelautakunnan toimintamallin ja koko Vuolijoen alueen kehittämiseksi haetaan Oulujärvi Leader ry:n rahoitusta. Hanke on jatkoa Oulujärvi Leaderin rahoittamalle Vuolijoen aluelautakuntakokeilun valmistelu ¿hankkeelle. Kehittämishanke koetaan todella tärkeäksi Valtk:n toiminnan kehittymisen kannalta. Hankkeen tavoitteina on (1) Palvelutarpeiden ja ¿tuottajien selvittäminen Vuolijoen yhdeksän kylän alueella , (2) Vuolijoen yhdeksän kyläalueen kehittämis- ja toimintasuunnitelman täydentäminen ja päivittäminen ¿ Valtk:n toimintojen osalta yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Suunnitelma kattaa koko alueen kehittämistoiminnan. Osan tästä toteuttaa Valtk ja osan yhteistyössä Valtk:n kanssa alueen muut toimijat, (3) Valtk:n toiminnan kautta uudenlaisen lähidemokratiahallinnon toimintamallin syntyminen osaksi Kajaanin kaupungin hallintoa ja toimintaa, (4) Valtk:n sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen, (5) Viestinnän kehittäminen Vuolijoella. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään mm. koulutusta, yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia sekä toteutetaan 2 kehittämistoimenpidettä kehittämissuunnitelman pohjalta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Tukea haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19800

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

21.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Jämställdhet
byaverksamhet
innovation/försök
resurseffektivitet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt